preskoči na sadržaj

Osnovna škola Stjepana Antolovića Privlaka

vijesti

Sjednica Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 15. 7. 2022. 14:38

 [više]

Sjednica Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 19. 5. 2022. 19:18

 [više]

Sjednica Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 25. 4. 2022. 11:09

 [više]

Zaključci sa dvadeset pete (25.) sjednice Školskoga odbora

Autor: Tihana Colarić, 25. 4. 2022. 11:00

 [više]

Zaključci sa dvadeset četvrte (24.) sjednice Školskoga odbora

Autor: Tihana Colarić, 25. 4. 2022. 11:02

 [više]

Zaključci sa dvadeset treće (23.) sjednice Školskoga odbora

Autor: Tihana Colarić, 25. 4. 2022. 10:53

 [više]

Zaključci sa dvadeset druge (22.) sjednice Školskoga odbora

Autor: Tihana Colarić, 25. 4. 2022. 09:31

 [više]

Zaključci sa dvadeset i prve (21.) sjednice Školskoga odbora

Autor: Tihana Colarić, 25. 4. 2022. 09:26

 [više]

Sjednica Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 8. 4. 2022. 15:28

 [više]

Sjednica Učiteljskog vijeća

Autor: Tihana Colarić, 8. 4. 2022. 15:26

 [više]

Sjednica Skupa radnika (Radničkog vijeća)

Autor: Tihana Colarić, 8. 4. 2022. 15:24

 [više]

Sjednica Vijeće roditelja

Autor: Tihana Colarić, 8. 4. 2022. 15:21

 [više]

Sjednica Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 1. 4. 2022. 16:50

 [više]

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE OSNOVNE ŠKOLE STJEPANA ANTOLOVIĆA

Autor: Tihana Colarić, 22. 3. 2022. 12:36

 [više]

Poziv- Školski odbor

Autor: Tihana Colarić, 17. 3. 2022. 14:29

 [više]

ZAKLJUČCI s dvadesete (20.) sjednice Školskoga odbora

Autor: Tihana Colarić, 30. 12. 2021. 09:14

 [više]

Školski odbor

Autor: Tihana Colarić, 29. 12. 2021. 12:56

 [više]

Sjednica Školskog odbora

Autor: Jelena Luketić, 3. 12. 2021. 20:05

 [više]

ZAKLJUČCI s devetnaeste (19.) sjednice Školskoga odbora

Autor: Tihana Colarić, 5. 11. 2021. 22:11

 [više]

Sjednica Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 29. 10. 2021. 15:09

 [više]

ZAKLJUČCI sa osamnaeste (18.) sjednice Školskoga odbora

Autor: Tihana Colarić, 8. 10. 2021. 23:59

 [više]

Sjednica Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 4. 10. 2021. 20:10

 [više]

ZAKLJUČCI sa sedamnaeste (17.) sjednice Školskoga odbora

Autor: Tihana Colarić, 13. 9. 2021. 23:50

 [više]

ZAKLJUČCI sa šesnaeste (16.) sjednice Školskoga odbora

Autor: Tihana Colarić, 13. 9. 2021. 23:03

 [više]

ZAKLJUČCI s petnaeste (15.) sjednice Školskoga odbora

Autor: Tihana Colarić, 13. 9. 2021. 22:59

 [više]

Sjednica Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 6. 9. 2021. 20:36

 [više]

OBAVIJEST

Autor: Tihana Colarić, 18. 2. 2022. 15:26

 [više]

Sjednica Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 1. 9. 2021. 14:26

 [više]

Sjednica Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 16. 7. 2021. 16:10

 [više]

Sjednica Vijeće roditelja

Autor: Tihana Colarić, 16. 7. 2021. 15:12

 [više]

ZAKLJUČCI s četrnaeste (14.) sjednice Školskoga odbora

Autor: Tihana Colarić, 9. 4. 2021. 22:52

 [više]

Školski odbor

Autor: Tihana Colarić, 1. 4. 2021. 15:23

 [više]

ZAKLJUČCI s trinaeste (13.) sjednice Školskoga odbora

Autor: Tihana Colarić, 29. 3. 2021. 14:35

 [više]

Zaključci sa 12. sjednice Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 30. 12. 2020. 16:51

 [više]

Školski odbor

Autor: Tihana Colarić, 28. 12. 2020. 15:02

 [više]

Zaključci sa 11. sjednice Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 21. 12. 2020. 13:45

 [više]

Školski odbor

Autor: Tihana Colarić, 20. 11. 2020. 16:27

 [više]

Zaključci sa 10. sjednice Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 17. 11. 2020. 08:20

 [više]

Zaključci sa 9. sjednice Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 27. 10. 2020. 20:34

 [više]

Vijeće roditelja

Autor: Tihana Colarić, 5. 10. 2020. 18:42

 [više]

Učiteljsko vijeće

Autor: Tihana Colarić, 5. 10. 2020. 18:40

 [više]

Sjednica Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 5. 10. 2020. 18:38

 [više]

Školski odbor

Autor: Tihana Colarić, 15. 7. 2020. 08:37

 [više]

Vijeće roditelja

Autor: Tihana Colarić, 14. 7. 2020. 15:53

 [više]

Autor: Tihana Colarić, 6. 3. 2020. 09:34

 [više]

Poziv za Školski odbor

Autor: Jelena Luketić, 21. 2. 2020. 23:02

 [više]

Autor: Tihana Colarić, 7. 2. 2020. 14:23

 [više]

Sjednica Učiteljskog vijeća

Autor: Tihana Colarić, 3. 2. 2020. 10:19

 [više]

Sjednica Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 27. 1. 2020. 21:45

 [više]

Autor: Tihana Colarić, 17. 1. 2020. 16:35

 [više]

Sjednica Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 3. 1. 2020. 16:45

 [više]

Vijeće roditelja

Autor: Tihana Colarić, 27. 12. 2019. 19:11

 [više]

Sjednica Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 23. 12. 2019. 19:14

 [više]

Sjednica Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 4. 11. 2019. 17:02

 [više]

Vijeće roditelja

Autor: Tihana Colarić, 2. 10. 2019. 18:55

 [više]

Učiteljsko vijeće

Autor: Tihana Colarić, 2. 10. 2019. 18:53

 [više]

Školski odbor

Autor: Tihana Colarić, 2. 10. 2019. 18:51

 [više]

Školski odbor

Autor: Tihana Colarić, 8. 5. 2019. 15:33

 [više]

Vijeće roditelja

Autor: Tihana Colarić, 8. 5. 2019. 15:32

 [više]

Školski odbor

Autor: Tihana Colarić, 12. 4. 2019. 19:09

 [više]

Školski odbor

Autor: Tihana Colarić, 14. 3. 2019. 14:43

 [više]

Školski odbor

Autor: Tihana Colarić, 5. 3. 2019. 13:38

 [više]

Vijeće roditelja

Autor: Tihana Colarić, 5. 3. 2019. 13:36

 [više]

Zaključci sa 8. sjednice Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 5. 10. 2020. 18:44

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 vijesti

Sjednica Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 15. 7. 2022. 14:38

 [više]

Sjednica Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 19. 5. 2022. 19:18

 [više]

Sjednica Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 25. 4. 2022. 11:09

 [više]

Zaključci sa dvadeset pete (25.) sjednice Školskoga odbora

Autor: Tihana Colarić, 25. 4. 2022. 11:00

 [više]

Zaključci sa dvadeset četvrte (24.) sjednice Školskoga odbora

Autor: Tihana Colarić, 25. 4. 2022. 11:02

 [više]

Zaključci sa dvadeset treće (23.) sjednice Školskoga odbora

Autor: Tihana Colarić, 25. 4. 2022. 10:53

 [više]

Zaključci sa dvadeset druge (22.) sjednice Školskoga odbora

Autor: Tihana Colarić, 25. 4. 2022. 09:31

 [više]

Zaključci sa dvadeset i prve (21.) sjednice Školskoga odbora

Autor: Tihana Colarić, 25. 4. 2022. 09:26

 [više]

Sjednica Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 8. 4. 2022. 15:28

 [više]

Sjednica Učiteljskog vijeća

Autor: Tihana Colarić, 8. 4. 2022. 15:26

 [više]

Sjednica Skupa radnika (Radničkog vijeća)

Autor: Tihana Colarić, 8. 4. 2022. 15:24

 [više]

Sjednica Vijeće roditelja

Autor: Tihana Colarić, 8. 4. 2022. 15:21

 [više]

Sjednica Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 1. 4. 2022. 16:50

 [više]

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE OSNOVNE ŠKOLE STJEPANA ANTOLOVIĆA

Autor: Tihana Colarić, 22. 3. 2022. 12:36

 [više]

Poziv- Školski odbor

Autor: Tihana Colarić, 17. 3. 2022. 14:29

 [više]

ZAKLJUČCI s dvadesete (20.) sjednice Školskoga odbora

Autor: Tihana Colarić, 30. 12. 2021. 09:14

 [više]

Školski odbor

Autor: Tihana Colarić, 29. 12. 2021. 12:56

 [više]

Sjednica Školskog odbora

Autor: Jelena Luketić, 3. 12. 2021. 20:05

 [više]

ZAKLJUČCI s devetnaeste (19.) sjednice Školskoga odbora

Autor: Tihana Colarić, 5. 11. 2021. 22:11

 [više]

Sjednica Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 29. 10. 2021. 15:09

 [više]

ZAKLJUČCI sa osamnaeste (18.) sjednice Školskoga odbora

Autor: Tihana Colarić, 8. 10. 2021. 23:59

 [više]

Sjednica Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 4. 10. 2021. 20:10

 [više]

ZAKLJUČCI sa sedamnaeste (17.) sjednice Školskoga odbora

Autor: Tihana Colarić, 13. 9. 2021. 23:50

 [više]

ZAKLJUČCI sa šesnaeste (16.) sjednice Školskoga odbora

Autor: Tihana Colarić, 13. 9. 2021. 23:03

 [više]

ZAKLJUČCI s petnaeste (15.) sjednice Školskoga odbora

Autor: Tihana Colarić, 13. 9. 2021. 22:59

 [više]

Sjednica Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 6. 9. 2021. 20:36

 [više]

OBAVIJEST

Autor: Tihana Colarić, 18. 2. 2022. 15:26

 [više]

Sjednica Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 1. 9. 2021. 14:26

 [više]

Sjednica Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 16. 7. 2021. 16:10

 [više]

Sjednica Vijeće roditelja

Autor: Tihana Colarić, 16. 7. 2021. 15:12

 [više]

ZAKLJUČCI s četrnaeste (14.) sjednice Školskoga odbora

Autor: Tihana Colarić, 9. 4. 2021. 22:52

 [više]

Školski odbor

Autor: Tihana Colarić, 1. 4. 2021. 15:23

 [više]

ZAKLJUČCI s trinaeste (13.) sjednice Školskoga odbora

Autor: Tihana Colarić, 29. 3. 2021. 14:35

 [više]

Zaključci sa 12. sjednice Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 30. 12. 2020. 16:51

 [više]

Školski odbor

Autor: Tihana Colarić, 28. 12. 2020. 15:02

 [više]

Zaključci sa 11. sjednice Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 21. 12. 2020. 13:45

 [više]

Školski odbor

Autor: Tihana Colarić, 20. 11. 2020. 16:27

 [više]

Zaključci sa 10. sjednice Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 17. 11. 2020. 08:20

 [više]

Zaključci sa 9. sjednice Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 27. 10. 2020. 20:34

 [više]

Vijeće roditelja

Autor: Tihana Colarić, 5. 10. 2020. 18:42

 [više]

Učiteljsko vijeće

Autor: Tihana Colarić, 5. 10. 2020. 18:40

 [više]

Sjednica Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 5. 10. 2020. 18:38

 [više]

Školski odbor

Autor: Tihana Colarić, 15. 7. 2020. 08:37

 [više]

Vijeće roditelja

Autor: Tihana Colarić, 14. 7. 2020. 15:53

 [više]

Autor: Tihana Colarić, 6. 3. 2020. 09:34

 [više]

Poziv za Školski odbor

Autor: Jelena Luketić, 21. 2. 2020. 23:02

 [više]

Autor: Tihana Colarić, 7. 2. 2020. 14:23

 [više]

Sjednica Učiteljskog vijeća

Autor: Tihana Colarić, 3. 2. 2020. 10:19

 [više]

Sjednica Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 27. 1. 2020. 21:45

 [više]

Autor: Tihana Colarić, 17. 1. 2020. 16:35

 [više]

Sjednica Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 3. 1. 2020. 16:45

 [više]

Vijeće roditelja

Autor: Tihana Colarić, 27. 12. 2019. 19:11

 [više]

Sjednica Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 23. 12. 2019. 19:14

 [više]

Sjednica Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 4. 11. 2019. 17:02

 [više]

Vijeće roditelja

Autor: Tihana Colarić, 2. 10. 2019. 18:55

 [više]

Učiteljsko vijeće

Autor: Tihana Colarić, 2. 10. 2019. 18:53

 [više]

Školski odbor

Autor: Tihana Colarić, 2. 10. 2019. 18:51

 [više]

Školski odbor

Autor: Tihana Colarić, 8. 5. 2019. 15:33

 [više]

Vijeće roditelja

Autor: Tihana Colarić, 8. 5. 2019. 15:32

 [više]

Školski odbor

Autor: Tihana Colarić, 12. 4. 2019. 19:09

 [više]

Školski odbor

Autor: Tihana Colarić, 14. 3. 2019. 14:43

 [više]

Školski odbor

Autor: Tihana Colarić, 5. 3. 2019. 13:38

 [više]

Vijeće roditelja

Autor: Tihana Colarić, 5. 3. 2019. 13:36

 [više]

Zaključci sa 8. sjednice Školskog odbora

Autor: Tihana Colarić, 5. 10. 2020. 18:44

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Poziv za sjednicu Školskog odbora

Poziv na Školski odbor, 18.5.2017.

Poziv na Školski odbor,10.4.2017.

Poziv za sjednicu UV,VR i ZR

Poziv na Školski odbor, 3.4.2017.
Priloženi dokumenti:
Poziv na Skolski odbor,3.4.2017..pdf


Sjednica Školskog odbora i Učiteljskog vijeća

Sjednica školskog odbora


Sjednica školskog odbora


Poziv za Učiteljsko vijeće, 1.2.2017


Sjednica Školskog odbora


Poziv za Učiteljsko vijeće, 16.1.2017.


Sjednica Školskog odbora


Poziv za Učiteljako vijeće, 14.12.2016.


Sjednica Školskog odbora


Sjednica Školskog odbora


Sjednica Školskog odbora


Sjednica Školskog odbora


Sjednica Školskog odbora


Sjednica Školskog odbora


Sjednica Školskog odbora


Sjednica Školskog odbora

                                         


Sjednica Školskog odbora

                           

REPUBLIKA HRVATSKA

 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

 OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIĆA

                              PRIVLAKA  


 

KLASA: 003-06/15-01/2

URBROJ: 2188-24-15-02

Privlaka,  24. 2. 2015.


  Na osnovu ukazane potrebe sazivam sjednicu Školskoga odbora za dan 27. 2. 2015. (petak)  u 19,00 sati u prostorijama škole.
 

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red

1. Prijedlog Statuta

2. Plan  nabave za 2015.

3. Pravilnik o radu

4. Pravilnik o zaštiti na radu

5. Različito                     


        Ravnateljica

Marija Grgurovac,mag. prim. educ.


Sjednica Školskog odbora

                                 
                                     

 REPUBLIKA HRVATSKA

      VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

 OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIĆA

                              PRIVLAKA 

 

KLASA: 003-06/15-01/1

URBROJ: 2188-24-15-02

Privlaka,  27. 1. 2015.

                                                                                 

  Na osnovu ukazane potrebe sazivam  sjednicu Školskoga odbora za dan, 29. 1. 2015. (četvrtak)  u19,00 sati u prostorijama škole.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red

 

  1. Suglasnost za ugovor do 60 dana za 2 radna mjesta  učiteljice engleskoga jezika
  2. Dopuna Godišnjeg plana i programa – Okvirni plan škole građanskog odgoja
  3. Različito

 

                                                                       Ravnateljica                    

Marija Grgurovac,mag. prim. educ.

 


Sjednica Školskog odbora

                                  

 REPUBLIKA HRVATSKA

      VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

 OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIĆA

                              PRIVLAKA 

 

KLASA: 003-06/14-01/7

URBROJ: 2188-24-14-09

Privlaka,  30. 12. 2014.

                                                                            

  Na osnovu ukazane potrebe sazivam  sjednicu Školskoga odbora za dan, 7. 1. 2015. (srijeda)  u 15,00 sati u prostorijama škole.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

  1. Natječaj za učiteljicu razredne nastave i informatike – davanje suglasnosti
  2. Suglasnost za ugovor do 60 dana za pedagoga/inju škole, učitelja/icu razredne nastave i matematike
  3. Različo

 

                                                                       Ravnateljica

              Marija Grgurovac,mag. prim. educ.

 


Ova škole je e-Škola

Raspored početka i završetka nastavnih satiPRIJEPODNE                                         

0. SAT 07:05-07:50                                 

ULAZAK - 07:50                                      

1. SAT 08:00 – 08:45                              

2. SAT 08:50 – 09:35                              

3. SAT (9:45) 9:50 – 10:35                      

4. SAT 10:40 – 11:25                               

5. SAT 11:30 – 12:15                               

6. SAT 12:20 – 13:05  

   POSLIJEPODNE    

0. (6.) SAT 12:20 – 13:05

ULAZAK -13:10

1. (7.) SAT 13:20 – 14:05

2. (8.)  SAT 14.10- 14:55

3.  (9.) SAT (15:05) 15:10 – 15:55             

4. (10.) SAT 16:00 – 16:45

5. (11.)  SAT 16:50 – 17:35

6.  (12.) SAT 17:40 – 18:25

Kalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

e-Dnevnik
Ispis statistike od 23. 1. 2011.

Ukupno: 8622343
Ovaj mjesec: 580
Ovaj tjedan: 469
Danas: 2
CMS za škole logo
Osnovna škola Stjepana Antolovića Privlaka / Školska 40, HR-32251 Privlaka / os-santolovica-privlaka.skole.hr / ured@os-santolovica-privlaka.skole.hr
preskoči na navigaciju